Frie efternavne

Mere omkring 32497

Ny vejledning om lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler Biocider Der er den 1. Frem til den Opdateret 1. Her følger generel information om, hvordan produkterne kommer lovligt på det danske marked. Produkter der ikke er omfattede af godkendelsespligt Til produkter der endnu ikke er omfattede af godkendelsespligt stilles der ikke krav om at effektiviteten skal kunne dokumenteres før et produkt markedsføres, med mindre der fremføres konkrete anprisninger af fx konkrete målorganismer. Kemikalieinspektionen kan kræve dokumentation for de anprisninger der fremføres.

Hvilke krav skal dit produkt leve op til for at være lovligt?

Verificer at du er et menneske Apoteker må kun sælges i Danmark, såfremt de er godkendt af enten Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Det er kun Lægemiddelstyrelsen, som kan vurdere, om et resultat er et lægemiddel i Danmark. Pr. forbindelse med vores arbejde med at stoppe ulovlig indførsel og ulovligt afsætning af lægemidler i Danmark, støder vi ofte på produkter, der sælges hvordan for eksempel kosttilskud eller kosmetik, alligevel som vi vurderer er lægemidler. Nedgøre lægemidler, som oftest sælges via internettet, er ikke godkendt som lægemidler plus er derfor ikke lovlige at afhænde her i landet, uanset om man bliver solgt fra en dansk ellers en udenlandsk webshop.

Anbefaling vedrørende kvaliteten af den ethanol der anvendes i håndsprit

Creative Commons licenser Ophavsret på internettet generelt Mange kunstneriske og litterære værker ligger tilgængeligt på internettet, men ophavsretten gælder uanset om værkerne optræder i kropslig eller digital form. Det er alligevel langt fra sikkert, at du må bruge andres kunstneriske værker på internettet, som du har lyst til. Eksempler på kunstneriske og litterære værker på internettet, som er omfattet af ophavsretten kan være blogs, e-bøger, billeder, film, musiknumre og -videoer. Når du downloader, streamer eller podcaster et værk, fa. Dette gælder uanset om hele værket hentes fra ét websted eller omkring værket hentes i små dele siden flere forskellige steder ved brug af de såkaldte torrent-filer og peer-to-peer programmer. Før en sådan kopi kan fremstilles lovligt, skal der indhentes samtykke siden rettighedshaverne.

Comments