Nyt lovforslag vil afskaffe IVS'er og nedsætte kapital­kravet for ApS'er

Indskud minimum muligheden 69060

Når du vil drive en virksomhed som et anpartsselskab eller aktieselskab, skal dette stiftes i overensstemmelse med lovgivningen og registreres på ' Virk Indberet'. Reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber findes i selskabslovens kapitel 3. Der er regulering af flere forskellige forhold omkring selskabers stiftelse, fx krav til de personer, der stifter selskabet og krav til dokumenter. Reglerne i selskabsloven gælder som udgangspunkt både anpartsselskaber og aktieselskaber, men nogle steder er der yderligere krav for aktieselskaber. Gennem vejledningen pointeres det, når der er regler, der kun gælder for aktieselskaber. Vejledningen har til formål at redegøre for forhold, som Erhvervsstyrelsen finder særligt relevante i forbindelse med stiftelsen og udgør ikke en udtømmende fremstilling. En stifter kan være en fysisk person eller en juridisk person. Der stilles ikke særlige krav til en stifters nationalitet og bopæl.

Hvilke selskabsformer findes der?

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med aldeles ændring af selskabsloven 9. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op inklusive en selskabskapital på 1 krone. Såfremt du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet fortsætte som hidtil i 2 år, alligevel du bør søge faglig hjælp pr. forbindelse med omregistrering til ApS. Et Iværksætterselskab - forkortet IVS - er reelt et kapitalselskab. Et kapitalselskab gavegiver en række fordele i forhold indtil personligt ejede virksomheder. Den nedre brudlinje for selskabskapital i et IVS var, som nævnt ovenfor, på blot 1 krone. Det betyder, at alle har kunnet starte et Iværksætterselskab for bare 1 krone, og det skulle, pr. følge det oprindelige lovforslag helt bagude i januar , gøre det lettere at starte sin egen virksomhed medmindre at skulle investere de Det skulle altså være lettere at TOP og være iværksætter. Selskabsformen mødte alene dengang bekymring - ikke for iværksætterriet generelt, men primært på grund af mulighederne for misbrug:.

Ejerforhold i et ApS

Et anpartsselskab er en selskabsformsom oprettes ved at indskyde minimum Dertil er der krav om, at der skal laves et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter plus en ejerbog. Herefter skal selskabskapitalen godkendes, og selskabet skal registreres ved Erhvervsstyrelsen. Du får udarbejdet alle selskabsdokumenter, godkendt selskabskapitalen og registreret dit anpartsselskab, sikke det er klar til brug. Man får dermed en nem og snar oprettelse af ApS.

Comments